Gimnastyka w wodzie

Od sierpnia do listopada 2011r. w ramach programu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek p.n. „W trosce o sprawność” realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego  uczestniczyłyśmy w zajęciach na pływalni „Oceanik” w Ostrzeszowie pod kierunkiem p. Agnieszki.

Gimnastyka w wodzie w znacznym stopniu wpłynęła na poprawę naszej sprawności fizycznej i psychicznej. Na tych zajęciach zawsze byłyśmy w stu procentach. Było super.

 

Dodaj komentarz