Aktualności

Przedborów – „Amazonki kochają życie” i „Kochając życie – rehabilitacja amazonek w kępińskim klubie”

W dniach 9-10 września 2019 odbędę  się warsztaty 2 dniowe  w Przedborowie w ramach zadania publicznego „Amazonki kochają życie”, który  jest  współfinansowany  ze środków Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

Program: warsztatów

  1. Zajęcia rehabilitacji fizycznej
  2. Zajęcia psychoterapeutyczne
  3. Zajęcia jogi
  4. Prelekcje Dr kosmetologii Sylwii Nawrot

 

W dniach 11,12 wrzesnia  2019 odbeda  się warsztaty 2 dniowe  w Przedborowie w ramach projektu pn „Kochając życie – rehabilitacja amazonek w kępińskim klubie”, który  jest  współfinansowany  ze środków PFRON

Program: warsztatów

  1. Zajęcia integracyjne
  2. Rola komunikacji w codziennym życiu, asertywność, komunikaty „ja”
  3. Gimnastyka z elementami tańca-
  4. Relaks z aromatoterapią-
  5. Sztuka Ebru

Podziękowanie

Zarząd Kępińskiego Klubu Amazonki w imieniu własnym i wszystkich Amazonek składa serdeczne podziękowanie darczyńcom, którzy przekazali na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego przez Skarb Państwa za rok 2018. Zapewniamy, że pozyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenia, na profilaktykę chorób nowotworowych oraz kontynuację rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi związanej z uporaniem się z traumatycznym przeżyciem choroby.

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ.