Zarząd

 

PREZES
Halina Pazek

V-CE PREZES
Zdzisława Szymańska

SKARBNIK
Ewa Czekała

SEKRETARZ
Ewa Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Kosik

CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Marchela