Zarząd

PREZES
Halina Pazek

V-CE PREZES
Zdzisława Szymańska
SKARBNIK
Ewa Czekała
SEKRETARZ
Ewa Krawczyk
CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Kosik
CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Marchela