Urząd Miasta i Gminy Kępno

 • Amazonki – życie od nowa!!! 8 sierpnia 2023

   

  Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki” w czerwcu podpisało umowę z Gminą Kępno. Umowa dotyczyła profilaktyki onkologicznej choroby nowotworowej piersi. Dzięki uzyskanemu wsparciu w kwocie 15 000,00 zł Kępiński Klub „Amazonki” zrealizuje projekt pt. „Amazonki – życie od nowa!!!”.

  Celem zadania jest rehabilitacja psychofizyczna kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi oraz wzrost prozdrowotnej świadomości i nagłośnienie problematyki raka piersi wśród społeczności lokalnej .

  Jednym z zadań tego projektu  jest marsz Nordic Walking

  Marsz z kijkami ma zbawienny wpływ na kondycję psychofizyczną organizmu, dlatego  pragniemy  zachęcić społeczność lokalną do uprawnia tej formy aktywności.

  Gorąco  zapraszamy  więc  do udziału w marszu  Nordic Walking  10  sierpnia o godz  16.00.