Kępińskie Amazonki w Tygodniku Kępińskim

Jubileusz stał się okazją do podziękowań dla osób, które w sposób szczególny wsparły stowarzyszenie. Zarząd Klubu „Amazonek” postanowił uhonorować „Srebrnym Łukiem Amazonki” burmistrza Piotra Psikusa oraz Jerzego Patalasa. Zaś dyplomami amazonki podziękowały: Piotrowi Bilińskiemu, Annie Zamojskiej–Berskiej, Annie Oleś, Grażynie Gatner i Sławomirowi Nawrotowi.


Wzruszająca atmosfera towarzyszyła podziękowaniom, jakie członkinie Klubu skierowały do prezes D. Szpakowskiej. Gratulacje i życzenia zdrowia oraz pomyślnej działalności stowarzyszeniu życzyli zaproszeni goście. Dla wszystkich zaśpiewał chór „Jutrzenka” pod kierunkiem Cecylii Płazy oraz wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Podczas uroczystości przypomniane zostały początki działalności stowarzyszenia oraz podejmowane przez amazonki inicjatywy. Początki Kępińskiego Klubu Amazonek sięgają 2001 roku, gdy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie powstała grupa wsparcia dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi. Wówczas Klub tworzyło kilka kobiet, które spotykały się w siedzibie PCPR–u, Klubie Abstynenta „Na Kępie” oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Oficjalnie Klub został zarejestrowany 22 stycznia 2003 r. Amazonki zaadaptowały na swoje potrzeby piwnice przychodni. Przez kilkanaście miesięcy prowadziły tu aktywną działalność rehabilitacyjną w wyremontowanych we własnym zakresie pomieszczeniach. Nie obyło się bez trudności, amazonki w sierpniu 2005 r. musiały opuścić swoją siedzibę i od tego czasu korzystały ze wsparcia Stowarzyszenia Prorodzinnego „Światło”. Dzięki wsparciu władz miejskich amazonki znalazły nową siedzibę przy ul. Poniatowskiego. Ponowny remont i adaptacja pomieszczeń wymagał zaangażowania członkiń i ich rodzin oraz sponsorów.
— Dziś możemy powiedzieć, że czujemy się bezpieczne, mając miejsce, gdzie nie tylko możemy się spotkać, ale również prowadzić działalność terapeutyczną i rehabilitacyjną. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do nas samych. Staramy się aktywnie włączać w szeroko rozumianą działalność edukacyjną i profilaktyczną dotyczącą chorób nowotworowych. Chcemy być aktywne i przydatne dla tych, których być może dotyka problem choroby nowotworowej — mówiła prezes D. Szpakowska.
Kępińskie amazonki uczestniczą w ogólnopolskich spartakiadach amazonek, turnusach rehabilitacyjnych, pielgrzymkach amazonek. Na co dzień prowadzą gimnastykę rehabilitacyjną, masaże, zajęcia relaksacyjne, spotykają się z psychologiem, a także organizują spotkania integracyjno–okolicznościowe. Kępińskie amazonki mają swoją stronę internetową, na której jest zarejestrowanych około 1700 osób, a codziennie na forum spotyka się około 200 amazonek.

Dodaj komentarz