Przemówienie naszej pani prezes – Danuty Szpakowskiej

 

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki

Każdy jubileusz, choć tak mały stwarza okazję do pewnych retrospekcji. Pozwólcie Państwo, że przedstawię to w sposób być może subiektywny lecz taki jaki my Kępińskie Amazonki to odczuwamy.

Początki Kępińskiego Klubu Amazonki sięgają 2001 roku gdy przy Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie powstała tzw. „grupa wsparcia” dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi. Nasze pierwsze spotkania odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Klubie Abstynenta „Na Kępie”, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Na początku było nas parę osób. W miarę nagłośnienia problemu nas dotyczącego zgłaszało się do nas coraz więcej kobiet. Wspólnie postanowiłyśmy zrobić coś więcej. 30 sierpnia 2002r. powstała grupa inicjatywna do założenia Stowarzyszenie. Kępińskie Stowarzyszenie „Amazonki” zostało ostatecznie zarejestrowane przez Sąd dnia 22 stycznia 2003r.

W listopadzie 2003r. udało się nam uzyskać pierwsze pomieszczenie na naszą siedzibę.

Pomocną dłoń wyciągnęło do nas Starostwo Powiatowe. Były to pomieszczenia w piwnicach Przychodni Rejonowej przy ulicy Wawrzyniaka. Jakie było nasze szczęście. Dzięki zaangażowaniu nas samych, członków naszych rodzin oraz wielu ludzi, którym nasz los nie był obojętny udało się ze zniszczonych pomieszczeń zrobić coś co wydawało się być naszą dumą: sale do spotkań, pomieszczenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz masażu.

Zapewniane byłyśmy o tym, że zawsze możemy liczyć na wszelką pomoc szczególnie władz, które w zakresie swych obowiązków i kompetencji mają takie stowarzyszenia jak nasze. Nasze szczęście nie trwało jednak długo.

Już w połowie 2005r. pojawiły się pierwsze sygnały, że będziemy zmuszone opuścić naszą siedzibę. Ostatecznie 22 sierpnia 2005r. musiałyśmy opuścić zajmowane pomieszczenia. Zdecydowały o tym warunki postawione przez Starostwo Powiatowe. Rozżalenie nasze było straszne. To co było naszą chlubą i dumą musiałyśmy wynieść na korytarz piwnic Przychodni Rejonowej. „Zwyciężyły” niestety co podkreślam z przykrością warunki materialne, którym nie byłyśmy wstanie sprostać.

W tak trudnym okresie pełną pomoc zadeklarowało nam Stowarzyszenie Prorodzinne „Światło”, które umożliwiło nam choć w ograniczonym stopniu realizować nasze zadania statutowe. Czas gdy nie miałyśmy siedziby był dla nas bardzo ciężki. Podjęłyśmy kolejne wyzwanie. Zrozumienie znalazłyśmy w osobie Burmistrza Miasta i Gminy w Kępnie Pana Piotra Psikusa. Dzięki osobistemu jego zaangażowaniu udało nam się uzyskać nową siedzibę, tą w której obecnie się znajdujemy.

Ponowny remont i adaptacja pomieszczeń, dzięki wielkiemu wkładowi pracy nie tylko nas samych lecz także rodzin i licznego grona osób dobrej woli, które ponownie pomogły nam w adaptacji pomieszczeń i ich remoncie.

Możemy chyba powiedzieć, że czujemy się bezpieczne mając miejsce gdzie nie tylko możemy się spotkać lecz także prowadzić zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, które są dla nas konieczne. Lecz nasza działalność nie ogranicza się tylko do nas samych. Staramy się aktywnie włączać w szeroko rozumianą działalność edukacyjną i profilaktyczną dotyczącą chorób nowotworowych. To co nas dotyczy nie pozwala nam na bierne obserwowanie tego co nas otacza. Chcemy być aktywne i przydatne dla tych, którzy być może dotyka problem choroby nowotworowej. Naszą aktywność i zaangażowanie niech najlepiej zobrazują fakty z naszej działalności:

– uczestnictwo w Ogólnopolskich Spartakiadach Amazonek

– uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

– wyjazdy na Ogólnopolską Pielgrzymkę „Amazonek”

– prowadzona gimnastyka rehabilitacyjna

– codzienne masaże

– zajęcia relaksacyjne

– spotkania z psychologiem

– spotkania integracyjno – okolicznościowe

– działalność informacyjna i profilaktyczna

To co pozwoliłam sobie Państwu przedstawić nie daje pełnego obrazu naszej działalności lecz wiem, że działalność naszego Stowarzyszenia jest konieczna nie tylko dla nas samych, lecz także dla tych którym wszelkie formy pomocy wsparcia i zrozumienia w walce niekiedy niestety bardzo trudnej z chorobą nowotworową są naprawdę bardzo potrzebne. Dlatego prosimy nie tylko o zrozumienie naszych problemów, lecz także o szeroko zrozumianą pomoc na którą bardzo liczymy.

Mam nadzieję, że ten jakże krótki okres działalności naszego Stowarzyszenia przyczynił się nie tylko do pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, lecz także uświadomił wielu, że jest to także problem ludzi zamieszkujących na terenie Kępna i okolic.

Dodaj komentarz