Wizyta w Brukseli

 

Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego – Andrzeja Grzyba, w dniach 19-22 kwietnia 2013 Kępińskie Amazonki: Danuta Szpakowska, Halina Pazek, Halina Górka i Adriana Tomaszczyk wraz z Amazonkami z Ostrzeszowa i Kalisza oraz słuchaczami Uniwersytetów III wieku z Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Belgii.

W ramach wyjazdu studyjnego poza częścią merytoryczną, grupa zwiedziła również: Kolonię w Niemczech oraz Brukselę i malowniczą Brugię w Belgii. Brugia, zwana Flamandzką Wenecją, to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Europy. W Brukseli uczestnicy mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zabytki architektury oraz poznać historię i dzieje stolicy Belgii.

Wyjazd studyjny miał jednak na celu przede wszystkim wzbogacenie wiedzy uczestników na temat historii i bieżącej sytuacji Unii Europejskiej oraz aktywności przedstawicieli Polski w jej instytucjach. Informacje w przystępny i ciekawy sposób przekazał w czasie wykładu przedstawiciel sekretariatu Parlamentu Europejskiego. W czasie osobnego spotkania w części roboczej PE przedstawiciele Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego omówili działania podejmowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Brukseli. Grupa zapoznała się również z działalnością posła Andrzeja Grzyba i miała możliwość odwiedzenia jego biura w PE.

 

Dodaj komentarz