Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne w Kobylej Górze

W dniach 04-06 września 2013r. w ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Wagabunda w Kobyla Górze odbyły się Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne, które obejmowały wykład edukacyjny –Relacje pacjent – lekarz, wygłoszony przez dr n. med. Dariusza Godlewskiego, zajęcia – psychoterapeutyczne prowadzone w formie treningu relaksacyjno- motywacyjnego p.n. Jak sobie radzić z niepozytywnym myśleniem.

Poznano techniki radzenia sobie ze stresem wywołanym chorobą oraz sposoby obserwowania swojego negatywnego myślenia i pracy z nim. Wykład oraz warsztaty prowadziła Anna Borucka – psychoterapeuta. Zajęcia sportowe p.n. Sprawna Amazonka prowadzone były przez mgr Annę Zamojską- Berską, zadania sprawnościowe przeprowadzone były w formie zabaw. W czasie warsztatów odbywały się zajęcia Nordic- Walking a w godzinach wieczornych spotkania integracyjne przy muzyce i wspólnym śpiewie. Zadanie realizowane przy wsparciu Gminy Kępno.

Dodaj komentarz