Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej kępińskiego klubu „Amazonki” za rok 2010

Kępiński Klub „AMAZONKI” zrzesza 58 członków.
Celem działania organizacji jest reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi, prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet oraz profilaktyka choroby nowotworowej piersi.


Stowarzyszenie 30 stycznia 2009 roku uzyskało status Organizacji pożytku publicznego.
Zadania realizowano zgodnie z założeniami planu działalności stowarzyszenia na 2010 rok
1. W celu podniesienia sprawności fizycznej kobiet:
– dwa razy w tygodniu prowadzono gimnastykę ogólnie usprawniającą oraz Nornic Walking pod kierunkiem fizjoterapeuty.
– codziennie masaż limfatyczny kończyny górnej dla kobiet z obrzękiem.
– przeprowadzono VI Spartakiadę Kępińskich Amazonek pod nazwą „Sprawna Amazonka” Kobyla Góra 2010.
– w turnusach rehabilitacyjnych wzięło udział 12 kobiet
– ćwiczenia rehabilitacyjne z nauką automasażu prowadzona cyklicznie jeden raz w tygodniu
– w ramach współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wykonano badania czynnościowe układu ruchu z uwzględnieniem indywidualnych wskazań rehabilitacyjnych u 25 kobiet.

2. W zakresie rehabilitacji psychicznej
– cykliczne prowadzono spotkania z psychoterapeutą
– zorganizowano warsztaty relaksacyjno – motywacyjne pod nazwą „Trening uzdrawiającego myślenia”.
– zorganizowano konferencję naukową prowadzoną przez lekarzy specjalistów –„Współczesna onkologia”
-w dniu 2.10.2010r. uczestniczyłyśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek na Jasnej Górze pod hasłem „Nadzieja zawieść nie może”
– zorganizowano wyjazd do Antonina na Koncert Noworoczny
– zorganizowano 4 dniową wycieczkę „Śladami Papieża Jana Pawła II „Mazury- Szlakiem Papieskim”
– przeprowadzono kurs podstawowej obsługi komputera dla 10 kobiet.
– wykonano badania genetyczne przez Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorski Uniwersytet Medyczny u 60 kobiet.

3. W zakresie integracji
– odbywały się cotygodniowe spotkania Amazonek mający charakter roboczy bądź okolicznościowy
-organizowano wspólne wyjazdy do kina, teatru, na grzybobranie.

W 2010 roku zrealizowane były następujące projekty:
1. Zadanie publiczne „Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi” wspierane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.
2. Zadanie w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych wycieczka „Śladami Papieża Jana Pawła II „Mazury- Szlakiem Papieskim”finansowane ze środków PFRON
3. Zadanie publiczne „Prowadzenie Rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” prowadzonych przez fundacje oraz organizacje pozarządowe- p.n. „Marsz po zdrowie”- rehabilitacja Amazonek powiatu kępińskiego. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o działalności Stowarzyszenia systematycznie ukazywały się w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Klubu.
Klub przez cały rok współpracuje z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie oraz Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej.

Dodaj komentarz