Prasa o Nas – Artykuł w „Ziemi kępińskiej”

Na terenie powiatu kępińskiego działa wiele organizacji, wśród nich Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki”

Życie jest szansą – chwyć ją. Życie jest walką – podejmij ją

Cele i zadania Stowarzyszenia

W mitologii greckiej amazonkami nazywano wojownicze kobiety, które walczyły z greckimi herosami. Według legendy, miały one zwyczaj obcinać sobie prawą pierś, aby nie przeszkadzała im w naciąganiu cięciwy łuku i władania bronią. Współczesne Amazonki to kobiety także waleczne, śmiało zmagające się z losem, choć wcale nie posługują się orężem wojennym. Zostały pozbawione piersi z powodu choroby nowotworowej, a zabieg chirurgiczny był konieczny dla ratowania ich życia. Początki Kępińskiego Klubu „Amazonki” sięgają 2002 roku, osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało 22 stycznia 2003 roku, Obecnie Stowarzyszenie zrzesza około 60 kobiet. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest: prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi oraz prowadzenie profilaktyki w zakresie choroby nowotworowej piersi. Stanowimy wspólnotę, w której można znaleźć wsparcie, pociechę radę doznać poczucia godności i własnej wartości oraz przekonać się, że w grupie łatwiej zmagać się i radzić sobie z chorobą przewlekłą, nawracającą czy nieuleczalną. Pamiętamy, że właśnie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i chęć pomagania sobie nawzajem jest karmą naszego działania – podkreślają kobiety. Mottem Stowarzyszenia stały się słowa Matki Teresy z Kalkuty „Życie jest szansą – chwyć ją. Życie jest walką – podejmij ją.”, natomiast siłą wszelkich przedsięwzięć są słowa piosenki Maryli Rodowicz „Ale to już było”(…) nie wróci więcej (…)

Działania o charakterze rehabilitacyjnym

Stowarzyszenie uzupełnia działania służby zdrowia, organizując zajęcia grupowe i indywidualne o charakterze rehabilitacyjnym, usprawniającym kondycję fizyczną i psychiczną kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi. W ciągu 13 lat zrealizowałyśmy wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej kobiet. Prowadzono gimnastykę leczniczą, relaksację, gimnastykę w wodzie, zajęcia Nordic Walking, stosowano zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak: masaż i drenaż limfatyczny, mające na celu zmniejszenie powikłań występujących po zabiegu operacyjnym, chemioterapii i radioterapii. Regularne uprawianie gimnastyki dostosowanej do potrzeb kobiet leczonych z powodu raka piersi, relaksacja oraz stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych przyniosło ogromne rezultaty w zakresie sprawności fizycznej Amazonek. Dla długotrwałego leczenia i powrotu do pełnej aktywności w życiu rodzinnym i społecznym ważna jest kondycja psychiczna Amazonek. Jak zaakceptować siebie okaleczoną, jak walczyć ze stresem, jak zachować nadzieję na pomyślne wyjście z choroby – oto podstawowe pytania, jakie panie zadawały sobie po zabiegach chirurgicznych. Spotkania indywidualne z psychologiem w siedzibie Stowarzyszenia oraz grupowe w czasie warsztatów relaksacyjno – integracyjnych organizowanych corocznie w Kobylej Górze oraz w Ustroniu pozwoliły na poprawę kondycji psychicznej kobiet, lepsze samopoczucie oraz podwyższenie poczucia własnej wartości.

Działania o charakterze terapeutyczno-kulturalnym

Sprawdzianami naszego powrotu do normalnego życia są organizowane wycieczki krajoznawcze, które wymagają odpowiedniej kondycji ogólnej i zaspakajają potrzebę wyrwania się z wąskiego kręgu bliskich przyjaciół, znajomych, by podziwiać uroki polskich krajobrazów, piękno przyrody, zabytki naszej historii i sztuki. Niezapomniane wrażenia pozostały po wycieczkach: Śladami Jana Pawła II – Kraków – Ojców-Wadowice, Warmia i Mazury, Wilno, Karpacz – Kotlina Jeleniogórska. Kazimierz Dolny- Nałęczów – Janowiec – Puławy, Świeradów, Drezno. Do zwyczajów Stowarzyszenia należy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek do Częstochowy, gdzie co roku składamy akt zawierzenia Matce Bożej, każdy wyjazd do Częstochowy zawsze wzmacniał nas duchowo i pozwolił na wspólne uczestniczenie w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Była to również okazja, by spotkać się z koleżankami z innych Stowarzyszeń Amazonek. Każdego roku, tradycyjnie już, organizujemy w naszym Klubie imprezy okolicznościowe Dzień Kobiet, wielkanocne jajeczko, andrzejki, opłatek bożonarodzeniowy. Są to imprezy zespalające, powiązane z kultywowaną w naszej kulturze obrzędowością, zawsze w miłym, świątecznym nastroju, przy pięknie zastawionym stole. Wśród nas goszczą wówczas: radość, poezja i śpiew. Nie jest nam obca terapia przez sztukę, stąd nasz udział w spektaklach teatralnych, koncertach i widowiskach we Wrocławiu oraz w Antoninie na koncertach noworocznych.

Projekty z profilaktyką i ochroną zdrowia

Naszym zadaniem są również działania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, podjęłyśmy wiele działań, w ramach projektów realizowanych ze środków FIO, PFRON, ROPS, Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. które w znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. . Programy skierowane były do młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych w gminach powiatu kępińskiego.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” w 2008 roku i „Daj sobie szansę – profilaktyka chorób nowotworowych piersi w powiecie kępińskim” – 2013 rok.

– Festyn Integracyjny dla społeczności powiatu kępińskiego – 2013 rok.

– Marsz integracyjny Nordic Walking na trasie Kępno- Grębanin – 2014 rok.

– Edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi – w latach 2006- 2014.

Stowarzyszenie posiada:

• status Organizacji Pożytku Publicznego – KRS 0000148261

• wyróżnienie „Przyjaciel Kępna”. Stowarzyszenie zostało Laureatem „Złotej Trójki” w kategorii Pro Publiko Bono za 2011 rok.

Danuta Szpakowska – Kobieta roku 2014

Dodaj komentarz