Wpis do Krajowego Stowarzyszenia Amazonek

 

Dzisiaj odbyło sie zebranie, któremu przewodniczyła Danuta Szpakowska, a protokołowała Janina Zawadzka. Przewodniczaca poinformowała, że postanowieniem Sądu 22 stycznia 2003 r o godzinie 12:42 zostałyśmy wpisane do Krajowego Stowarzyszenia Amazonek.

Odczytane zostało Pismo Federacji polskich klubów Kobiet po Mastektomii, były tam informacje o wyborze osób z naszego Koła na:
-warsztaty tańca współczesnego
– turnus rehabilitacyjny dla przewodniczącej i liderki w Wągrowcu
– spartakiada w Gościminie

W planie działalności Naszego Klubu w związku z ogłoszeniem 2003r – Rokiem Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 2-dniową konferencję na którą złoża się :wykłady, ćwiczenia relaksacyjne, badania USG, zakup sprzętu.

Następnie wypełniłyśmy deklarację przystąpienia do Kępińskiego Klubu Amazonek. Ustalono również wpisowe w wysokości 20 zł na pokrycie kosztów związanych z legalizacją klubu, oraz miesięcznie składkę w wysokości 5 zł.

Dodaj komentarz