Uroczyste otwarcie siedziby Klubu „Amazonek”

Uroczystość otworzyła prezes stowarzyszenia Danuta Szpakowska, która powitała wszystkich przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach:

Prezes Federacji Polskich Kobiet po Mastektomii Krystynę Wechmann
Starostę powiatu Kępińskiego Jerzego Trzmiela
Przewodniczącego Zarządu powiatu Czesława Kokota
Członków Zarządu powiatu
Skarbnika powiatu Kępińskiego Krystynę Wieczorek
Burmistrza M i G Kępno – Piotra Psikusa
Naczelnika Oświaty Małgorzatę Kędzior
Radną Gminy Kępno Krystynę Sumisławską
ks. Proboszcza Parafii św. Marcina w Kępnie kanonika Krzysztofa Nawrockiego
wójtów Gmin(Łęka Opatowska, Bralin, Perzów, Baranów, Rychtal, Trzcinica )
kierownika Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie- Marie Główkę i Marię Kremer
dyrektora Samodzielnego publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Bronisława Pazdykę
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marię Zurecką
Amazonkę z Poznania- Helenę Pawlak
Przewodniczącą Ostrowskiego klubu Amazonek Jolantę Królik
prezesa Stowarzyszenia Prorodzinnego „Światło”Grażyne Gatner
Prezesa Wodociągów Kępińskich Mirosława Grygiera
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie- Zygmunta Nowackiego
Media
Sponsorów
Amazonki kępińskie


Aktu przecięcia wstęgi dokonali:
Danuta Szpakowska
Krystyna Wechmann
Jerzy Trzmiel
Maria Główka
Poświęcenia odnowionych pomieszczeń dokonał proboszcz parafii św. Marcina w Kępnie ks. kanonik Krzysztof Nawrocki

Następnie odbyły się podziękowania oraz gratulacje, później był ogromny tort i poczęstunek. W holu można było obejrzeć wystawę dotyczącą tematu o raku piersi.

Dodaj komentarz