Zarząd

Aktualny zarząd działa od 24.11.2022r.

PREZES
Halina Pazek

V-CE PREZES
Alicja Kosik
SKARBNIK
Ewa Czekała
SEKRETARZ
Jolanta Marchela
CZŁONEK ZARZĄDU
Renata Stężały
CZŁONEK ZARZĄDU
Halina Radefeld

 

Zarząd działający od 20.11.2018 – 23.11.2022r.

PREZES
Halina Pazek

V-CE PREZES
Zdzisława Szymańska
SKARBNIK
Ewa Czekała
SEKRETARZ
Ewa Krawczyk
CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Kosik
CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Marchela