Rehabilitacja społeczna Amazonek w Kępińskim Klubie – PFRON

Kępiński Klub „Amazonki” przystąpił do realizacji III okresu projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON w związku z podpisaniem   aneksu nr  3  w dniu  12 czerwca 2023 roku  do umowy nr ZZO/000304/15/D z dnia  23 kwietnia  2021   o zlecenie  realizacji zadań  w ramach  art.  36 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej Rehabilitacja społeczna Amazonek w Kępińskim Klubie – PFRON