„Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” – PFRON

Kępiński Klub „Amazonki” przystąpił do realizacji II okresu projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON.

 

Na realizację projektu w 2022 r. pozyskana została dotacja w kwocie 182 240,00 zł.

Projekt polega na prowadzeniu rehabilitacji ciągłej w placówce prowadzonej przez Kępiński Klub Amazonki w Kępnie, dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi, ukierunkowanej na uzyskanie przez nie optymalnej sprawności psychoruchowej, a tym samym zwiększenie ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Obejmuje następujące formy wsparcia:
– gimnastyka grupowa,
– relaksacja grupowa,
– masaż przeciwobrzękowy,
– drenaż limfatyczny z aplikacją Kinesio Tex,
– masaż kręgosłupa,
– warsztaty terapeutyczne stacjonarne,
– indywidualne spotkania z psychologiem,
– tematyczne spotkania integracyjne
– Nordic Walking,
– grupowe zajęcia ruchowe na basenie,
– wyjazdowe warsztaty terapeutyczne.

Projekt skierowany jest do kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi zrzeszonych w Kępińskim Klubie Amazonki, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W okresie od kwietnia 2022 r. zaplanowano w projekcie udział 45 kobiet. Pierwszeństwo mają kobiety po amputacji piersi z krótkim stażem choroby, które niedawno dołączyły do klubu. W następnej kolejności – te kobiety, które maja najsłabsze wyniki badań. W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić i złożyć w siedzibie Kępińskiego Klubu „Amazonki” załączony formularz rekrutacyjny.

W kwietniu 2022 r. przeprowadzona została uzupełniająca rekrutacja do projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON.
Obecnie w projekcie uczestniczy 45 kobiet zrzeszonych w Kępińskim Klubie „Amazonki”. Projekt realizowany będzie wg załączonego harmonogramu, przy wsparciu indywidualnym ustalanie będzie bezpośrednio z każdą uczestniczką.

Dodaj komentarz