Ośmiu Wspaniałych

10 marca 2020 r odbyły się gminne eliminacje „Ośmiu Wspaniałych” w Kępnie.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest kreowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i  młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu.

Komisja konkursowa w składzie: Irena Sadek – radna Rady Miejskiej w Kępnie, Halina Pazek – prezes Stowarzyszenia „Kępiński Klub Amazonki”, Anna Jarczak – kierownik Klubu Seniora „Pod Żurawiem”, Magdalena Wieczorek – dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej oraz Anna Dulian – inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie oceniła uczestników.

Po wnikliwej ocenie zgłoszeń i wysłuchaniu kandydatów komisja  postanowiła, że Gminę Kępno na finale Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” reprezentować będzie Zuzanna Górecka ze Szkoły Podstawowej w Krążkowach.

Serdecznie gratulujemy!!!

Dodaj komentarz