Przedborów – Amazonki kochają życie!

W dniach 09-13 września odbyły się warsztaty terapeutyczne dla Amazonek w Przedborowie. Wyjazd został sfinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas warsztatów amazonki wzieły udział w psychoterapii, choreoterapii, aromaterapii i sztuce Ebru.


Celem wyjazdu była rehabilitacja psychofizyczna kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi oraz wzrost prozdrowotnej świadomości. Dodatkowo chciałyśmy nagłośnić problematykę raka piersi wśród społeczności lokalnej oraz zwiększyć samodzielność kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi poprzez poprawę ich kondycji psychofizycznej.
Udzielono kompleksowego wsparcia 40 kobietom po przebytej chorobie nowotworowej piersi, mając na celu uzyskanie przez nie optymalnej sprawności psychoruchowej oraz poprawę jakości życia poprzez eliminowanie niekorzystnych skutków choroby i leczenia.

Podziękowania za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu dla:

 

 

 

 

Dodaj komentarz