„Kochając życie – rehabilitacja amazonek w kępińskim klubie”

Projekt pn. „ Kochając życie – rehabilitacja amazonek w kępińskim klubie” jest współfinansowany ze środków PFRON realizowany przez Kępiński Klub „Amazonki” w terminie od 01 marca 2018 r. do dnia 31 marca 2020 r .

Polega on na prowadzeniu rehabilitacji ciągłej w placówce prowadzonej przez Kępiński Klub „Amazonki” w Kępnie, dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi, ukierunkowanej na uzyskanie przez nie optymalnej sprawności psychoruchowej, a tym samym zwiększenie ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja w placówce uzupełniona została o działania poza placówką dla tej samej grupy beneficjentek.

Rodzaj dofinansowanych działań
-masaż przeciwobrzękowy
-manualny drenaż limfatyczny
-kinesiotaping
-warsztaty psychoterapeutyczne
-choreoterapia
-masaż medyczny kręgosłupa
-gimnastyka relaksacyjna
-gimnastyka lecznicza
-psychoterapia indywidualna
-ćwiczenie w wodzie
-nordic walking