Rehabilitacja społeczna Amazonek w Kępińskim Klubie – PFRON

Kępiński Klub „Amazonki” przystąpił do realizacji III okresu projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON w związku z podpisaniem   aneksu nr  3  w dniu  12 czerwca 2023 roku  do umowy nr ZZO/000304/15/D z dnia  23 kwietnia  2021   o zlecenie  realizacji zadań  w ramach  art.  36 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu w 2023 r. pozyskana została dotacja w kwocie

207 979,70 zł.

Projekt polega na prowadzeniu rehabilitacji ciągłej w placówce prowadzonej przez Kępiński Klub Amazonki w Kępnie, dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi, ukierunkowanej na uzyskanie przez nie optymalnej sprawności psychoruchowej, a tym samym zwiększenie ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Obejmuje następujące formy wsparcia:
– gimnastyka grupowa,
– relaksacja grupowa,
– masaż przeciwobrzękowy,
– drenaż limfatyczny z aplikacją Kinesio Tex,
– masaż kręgosłupa,
– warsztaty terapeutyczne stacjonarne,
– indywidualne spotkania z psychologiem,
– tematyczne spotkania integracyjne
– Nordic Walking,
– grupowe zajęcia ruchowe na basenie,
– wyjazdowe warsztaty terapeutyczne.

Projekt skierowany jest do kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi zrzeszonych w Kępińskim Klubie Amazonki, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W okresie od kwietnia 2022 r. zaplanowano w projekcie udział 50 kobiet. Pierwszeństwo mają kobiety po amputacji piersi z krótkim stażem choroby, które niedawno dołączyły do klubu. W następnej kolejności – te kobiety, które maja najsłabsze wyniki badań. W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić i złożyć w siedzibie Kępińskiego Klubu „Amazonki” załączony formularz rekrutacyjny.

W kwietniu 2023 r. przeprowadzona została uzupełniająca rekrutacja do projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON.
Obecnie w projekcie uczestniczy 50 kobiet zrzeszonych w Kępińskim Klubie „Amazonki”. Projekt realizowany będzie wg załączonego harmonogramu, przy wsparciu indywidualnym ustalanie będzie bezpośrednio z każdą uczestniczką.

Harmonogram realizacji  poszczególnych zajęć grupowych   w ramach projektu pn. „ Rehabilitacja  społeczna  amazonek  w kępińskim klubie ” współfinansowanego ze środków PFRON realizowanego przez  Kępiński Klub „Amazonki”  w terminie od 01 kwietnia  2023 r. do dnia  31 marca  2024 r. 

 

L. P.

Dzień

 

Godz. Nazwa zajęć Miejsce
1.        

PONIEDZIAŁEK

 

8.00-13.00 , 17.30-19.30

Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa

drenaż  z kinesiotaping

Kępiński Klub „ Amazonki „

63-600 Kępno  , ul. Poniatowskiego 16

16.00-17.00 Gimnastyka  grupowa Kępiński Klub „ Amazonki „

63-600 Kępno  , ul. Poniatowskiego 16

2.       WTOREK  

8.00-13.00 , 17.30-19.30

Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa

drenaż  z kinesiotaping

Kępiński Klub „ Amazonki „

63-600 Kępno  , ul. Poniatowskiego 16

15.30- 17.00 Zajęcia  na basenie Kryta pływalnia Qarium

63-600 Kępno

ul. Sportowa

3.        ŚRODA  

8.00-13.00 , 17.30-19.30

Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa

drenaż  z kinesiotaping

Kępiński Klub „ Amazonki „

63-600 Kępno  , ul. Poniatowskiego 16

16.00- 17.00 Relaksacja  grupowa Kępiński Klub „ Amazonki „

63-600 Kępno  , ul. Poniatowskiego 1

 

Dodaj komentarz