Amazonki pełne wiary

„Amazonki pełne wiary!!!”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Kępno

1. Kępiński Klub „Amazonki” przystąpił do realizacji zadania publicznego : „Amazonki pełne wiary!!!” współfinansowanego ze środków UMiG w Kępnie.
Okres realizacji projektu: 20.06.2022 r. – 31.12.2022 r.
Na realizację zadania publicznego w 20222 r. pozyskana została dotacja w kwocie 15 000,00 zł. Celem zadania jest rehabilitacja psychofizyczna kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi oraz wzrost prozdrowotnej świadomości i nagłośnienie problematyki raka piersi wśród
społeczności lokalnej
1. Część zadania polega na zorganizowaniu latem 2022 r. warsztatów terapeutycznych
2. Kolejne zadanie to Integracyjny Marsz Nordic Walking zakończony wspólnym grillowaniem


3. Kolejne zadanie to cykl spotkań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych gminy Kępno .

Dodaj komentarz