Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie

Projekt współfinansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób  Niepełnosprawnych

Kępiński Klub „Amazonki” przystąpił do realizacji projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON. 

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. –  31.03.2024 r.

Na realizację projektu w 2021 r.  pozyskana została dotacja w kwocie 182 240,00 zł. 

Projekt polega na prowadzeniu rehabilitacji ciągłej w placówce prowadzonej przez Kępiński Klub „Amazonki” w Kępnie, dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi, ukierunkowanej na uzyskanie przez nie optymalnej sprawności psychoruchowej, a tym samym zwiększenie ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Obejmuje następujące formy wsparcia: 

– gimnastyka grupowa, 

– relaksacja grupowa,

– masaż przeciwobrzękowy, 

– drenaż limfatyczny z aplikacją Kinesio Tex, 

– masaż kręgosłupa, 

– warsztaty terapeutyczne stacjonarne, 

– indywidualne spotkania z psychologiem, 

– tematyczne spotkania integracyjne 

– Nordic Walking, 

– grupowe zajęcia ruchowe na basenie, 

– wyjazdowe warsztaty terapeutyczne. 

Projekt skierowany jest do kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi zrzeszonych w Kępińskim Klubie „Amazonki”, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W okresie od kwietnia 2021 r. zaplanowano w projekcie udział 40 kobiet. Pierwszeństwo mają kobiety po amputacji piersi z krótkim stażem choroby, które niedawno dołączyły do klubu. W następnej kolejności – te kobiety, które maja najsłabsze wyniki badań. 

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić i złożyć w siedzibie Kępińskiego Klubu „Amazonki” załączony formularz rekrutacyjny.

Pobierz formularz

Dodaj komentarz