Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie – harmonogram

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W kwietniu 2021 r. przeprowadzona została rekrutacja do projektu pt. „Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie” współfinansowanego ze środków PFRON. Do udziału w projekcie przystąpiło 40 kobiet zrzeszonych w Kępińskim Klubie „Amazonki”. Projekt realizowany będzie wg załączonego harmonogramu, przy wsparcie indywidualne ustalane będzie bezpośrednio z każdą uczestniczką.

Harmonogram realizacji  poszczególnych zajęć grupowych   w ramach projektu pn. 

„ Rehabilitacja społeczna  amazonek  w kępińskim klubie ” współfinansowanego ze środków PFRON realizowanego przez Kępiński Klub „Amazonki”  w terminie od 01 kwietnia  2021 r. do dnia  31 marca  2022r.  

PONIEDZIAŁEK 8.00-13.00 , 17.30-19.30 Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa 

drenaż  z kinesiotaping

16.00-17.00 Gimnastyka  grupowa
WTOREK 8.00-13.00 , 17.30-19.30 Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa 

drenaż  z kinesiotaping

15.30- 17.00 Zajęcia  na basenie 
ŚRODA 8.00-13.00 , 17.30-19.30 Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa 

drenaż  z kinesiotaping

16.00- 17.00  Relaksacja  grupowa
ŚRODA 17.00- 19.00 Nordic Walking 
CZWARTEK 8.00-13.00 , 17.30-19.30 Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa 

drenaż  z kinesiotaping

CZAWRTEK 1 i 3  w m-cu od  czerwca do  listopada  16.15- 17.45 Warsztaty stacjonarne z pedagogiem
CZAWRTEK 2  w m-cu od  czerwca do  listopada 15.00-18.00 Warsztaty stacjonarne z psychologiem
PIĄTEK  8.00-11.00 , 17.30-19.30 Masaż limfatyczny , masaż kręgosłupa 

drenaż  z kinesiotaping

17.00- 19.00 Nordic Walking 

Dodaj komentarz