Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Kępiński Klub Amazonki realizuje zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania:  Rehabilitacja społeczna amazonek w kępińskim klubie
Wartość dofinansowania:  182 240,00 zł
Wartość całkowita: 203 451,73 zł.

Zadanie realizowane jest od kwietnia 2021 r. do do marca 2024 r. Polega na
prowadzeniu rehabilitacji ciągłej w placówce prowadzonej przez Kępiński Klub
Amazonki w Kępnie dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi,
ukierunkowanej na uzyskanie przez nie optymalnej sprawności psychoruchowej, a tym samym zwiększenie ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zakłada się, że w projekcie udział weźmie łącznie 50 kobiet.

Projekt ma charakter lokalny i adresowany jest głównie do kobiet zrzeszonych w Kępińskim Klubie „Amazonki”. Wsparcie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb w oparciu o staż choroby, kondycję psychiczną i fizyczną oraz realne możliwości. Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia: gimnastyka grupowa, relaksacja grupowa, masaż przeciwobrzękowy, drenaż limfatyczny z aplikacją Kinesio Tex, masaż kręgosłupa, warsztaty terapeutyczne stacjonarne, indywidualne spotkania z psychologiem, tematyczne spotkania integracyjne, Nordic Walking, grupowe zajęcia ruchowe na basenie, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne.

Dodaj komentarz