Kępińskie Amazonki w „Tygodniku Kępińskim”

W Tygodniku Kępińskim z dn. 21 października 2010 umieszczone zostało podziękowanie zarządu kępińskiego Klubu „Amazonki”.


„Zarząd kępińskiego klubu „Amazonki” w imieniu wszystkich kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi składa podziękowanie za przekazanie naszemu stowarzyszeniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego za rok 2009.Zebrana kwota zostanie przekazana na rehabilitacje oraz profilaktykę chorób nowotworowych . Dziękujemy za pomoc i udzielenie tak potrzebnego nam wsparcia.
Kępińskie amazonki „

Dodaj komentarz