Przyjaciel Kępna

Spotkanie noworoczne od pięciu lat organizowane przez władze samorządowe Kępna to okazja do podsumowania ubiegłorocznych dokonań gminy jak i wyróżnienia osób i instytucji, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju miasta i kreowania jego pozytywnego wizerunku. W uroczystości zorganizowanej przez kępiński samorząd w minioną środę, 23 stycznia, uczestniczyły władze samorządowe gmin i powiatu, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy.


Zanim poznaliśmy nazwiska nagrodzonych, miniony rok podsumował burmistrz Piotr Psikus.
Jak co roku „Spotkanie noworoczne” posłużyło do przedstawienia najważniejszych w ciągu minionych 12 miesięcy inwestycji. Wśród wymienionych zadań znalazły się: budowa kanalizacji sanitarnej w Osi-nach i Klinach, rozpoczęcie przebudowy Domu Ludowego w Świbie, budowa dróg w Mikorzynie, i w Krążkowych, przebudowa ulicy Cichy Zaułek, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Myjomicach, budowa nowego oświetlenia drogowego w Pustkowiu Kierzeńskim, a także ulic: Dworcowej, Przemysłowej i Wrocławskiej, rozpoczęcie rekultywacji składowiska odpadów w Mianowicach czy rozpoczęcie przebudowy nawierzchni płyty Rynku, ul. Polnej i Rzeźnickiej.
Bez wątpienia największym zadaniem inwestycyjnym ukończonym w minionym roku było dla Kępna oddanie do użytku odbudowanego budynku ratusza. Jak mówił burmistrz P. Psikus nie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne rozpoczęły się lub zostały zakończone, mimo takich planów w roku 2007. Nie rozpoczął się remont budynku po byłym KDK–u z przeznaczeniem na siedzibę muzeum, nie powstała kanalizacja deszczowa na ul. Słonecznej. Dopiero w tym roku powstaną kolejne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Powody tych opóźnień są różne, z jednej strony wynikają z terminu dostarczenia dokumentacji technicznej, a w kolejnych przypadkach z powodu zbyt późnych decyzji Ministerstwa Sportu. W swoim wystąpieniu burmistrz P. Psikus przedstawił także inwestycje zaplanowane na ten rok. Najważniejszym będzie kontynuacja modernizacji płyty Rynku i ulic: Polnej i Rzeźnickiej. Na ten cel samorząd planuje wydatkować ponad 5 mln zł.
— Sukcesem gminy Kępno jest niskie bezrobocie, wysokie dochody budżetu, wielkość środków własnych na inwestycje komunalne, a z drugiej strony te nasze wskaźniki powodują, o czym już dziś wiem z całą pewnością, że dużo trudniej będzie gminie Kępno pozyskać środki zewnętrzne, z Unii Europejskiej, na zadania inwestycyjne, niż samorządom będącym w dużo trudniejszej sytuacji. Tym bardziej więc, aby móc zrealizować zaplanowany na rok 2008 budżet i przekroczyć zaplanowane wskaźniki, potrzebna jest współpraca nas wszystkich — podkreślił burmistrz P. Psikus.
Podsumowanie minionego roku było też okazją do wyróżnienia osób prywatnych, firm czy instytucji, które swoją dotychczasową pracą, postawą, działalnością, powodują, że o Kępnie mówi się pozytywnie.
Pierwszy nagrodzony to Wojciech Kardaś, druh i animator imprez związanych z modelarstwem. Modele, wykonane przez niego i jego podopiecznych często prezentowane są na różnego rodzaju pokazach i zawodach, gdzie zazwyczaj zajmują czołowe miejsca, tym samym promując gminę. Od 20 lat z nieprzerwanym zamiłowaniem i ogromną pasją prowadzi sekcję modelarską. Za swoją pracę został wyróżniony Honorową Odznaką — Harcerska Służba Wielkopolsce. Statuetką „Przyjaciel Kępna” uhonorowany został Andrzej Połomski, właściciel firmy „Projektobud”. Zakład „Projektobud” od 16 lat swojej działalności stale poszerza zakres oferowanych przez siebie usług. Obecnie prowadzi działalność w zakresie produkcji budowlano–montażowej i remontowej, robót elektrycznych oraz teletechnicznych, robót wodnokanalizacyjnych i sanitarnych, renowacji obiektów zabytkowych i wielu innych. Od 2005 r. zakład A. Połomskiego posiada certyfikat jakości ISO PN–EN–9001–2001. Wśród wielu inwestycji prowadzonych pod jego kierownictwem na terenie naszej gminy wymienimy najważniejsze dla naszego miasta m.in. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kępnie, przystosowanie dla niepełnosprawnych wejścia do stacji pogotowia ratunkowego, remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie i remont zabytkowego budynku ratusza.
Do grona Przyjaciół Kępna dołączyła Kornelia Karwacka, która pomimo młodego wieku może poszczycić się już wieloma osiągnięciami na niwie sportowej. Godnie reprezentuje gminę Kępno na zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Szczypiornistka, która swoją karierę rozpoczęła w Kępnie pod okiem lokalnych trenerów, a jej pierwsze poważne zawody to oczywiście Ogólnopolskie Turnieje Piłki Ręcznej w Kępnie. W 2004 r. na Turnieju Nadziei Olimpijskiej otrzymała Certyfikat Centralnego Szkolenia Kadry Narodowej juniorek na rok 2005. W wieku 16 lat po raz pierwszy broniła barw narodowych w Turnieju Międzynarodowym na Słowacji. Obecnie jest uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach, gra w I lidze i uczestniczy w wielu turniejach, takich jak Międzynarodowy Turniej w Karwinie, gdzie zdobyła tytuł zawodniczki rocznika 89.
Kolejne wyróżnienie otrzymali wspólnicy spółki cywilnej „Treso–Bis” — Lucyna Wierzchołek, Józef Kołodziej i Piotr Szymała. Właściciele spółki, która powstała w 2004 r., odrębnie prowadzą również swoje przedsiębiorstwa. Głównym celem zawiązania spółki była przebudowa budynku po byłym młynie na potrzeby mieszkalno–handlowe, gdzie powstało 40 mieszkań oraz 6 sklepów. Już są planowane kolejne inwestycje, których rezultatem będą kolejne mieszkania i powierzchnie handlowe
Tego dnia zasłużoną statuetkę „Przyjaciela Kępna” otrzymała również Danuta Szpakowska, prezes Kępińskiego Klubu „Amazonki”. Klub ten od 2002 r prowadzi działalność na rzecz kobiet, początkowo jako grupa wsparcia, a od 2003 roku jako stowarzyszenie. Głównym celem działalności jest docieranie do kobiet po operacji amputacji piersi. Na co dzień w ramach Klubu prowadzona jest rehabilitacja oraz masaż limfatyczny, organizowane są spotkania m.in. z psychoterapeutą, psychologiem, dietetykiem. Kobiety po amputacji piersi uczą się automasażu. Działalność stowarzyszenia to również różnego rodzaju spotkania integracyjne, imprezy kulturalne, rekreacyjno–sportowe.
Tytuł „Przyjaciel Kępna” powędrował tego dnia również do Antoniego Janaszewskiego, wielkiego pasjonata muzyki — można by rzec „człowieka orkiestry”. Potrafi on zarazić swoją pasją innych, a muzyką łączyć pokolenia. Jego dziełem jest m.in. reaktywacja Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zespoły pod jego kierownictwem osiągają wiele sukcesów, również w kraju, tym samym promując naszą gminę. Obecnie jest dyrygentem młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego „Cantamus” oraz Chóru mieszanego przy Parafii p.w. Św. Marcina w Kępnie. Odznaczony srebrną odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Ostatnią, siódmą statuetkę otrzymały Radio i telewizja SUD, które w ubiegłym roku obchodziły jubileusz 15–lecia obecności na lokalnym rynku mediów. Od początku swego istnienia kładły nacisk na informowanie o tym, co najbliższe mieszkańcom naszego regionu, czyli lokalne wydarzenia i aktualne problemy. Uczestniczyło też w naj-ważniejszych dla naszej gminy wydarzeniach, nie tylko w charakterze obserwatora, ale często też jako współorganizator.
Przyznane statuetki „Przyjaciel Kępna” to jednak nie wszystkie wyróżnienia, jakie na ten dzień przygotowali organizatorzy. Jak podkreślił burmistrz P. Psikus, spotkanie noworoczne jest również doskonałą okazją do wyróżnienia osób dzięki, którym możemy czuć się bezpieczniej. Rok 2007 był drugim ścisłej współpracy samorządu gminnego z kępińską policją. Gmina finansuje bowiem dodatkowe patrole policyjne. W roku 2007 było takich patroli ponad 80 i przyniosły one swój pozytywny efekt.
— Efekt większy niż wspólnie z komendantem Krzysztofem Zimnym spodziewaliśmy się uzyskać, dlatego też w br. będziemy te patrole kontynuować, a dziś wręczymy nagrody dla najbardziej zasłużonych policjantów — mówił do zebranych burmistrz P. Psikus.
Wyróżnienie otrzymała st. post. Gabriela Kurzawa, która w policji pracuje od 3 lata. W roku 2004 ukończyła kurs podstawowy i specjalistyczny o spec. dochodzeniowo–śledczej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Dwa lata pracowała w sekcji kryminalnej, następnie zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez komendanta powiatowego Policji w Kępnie i od kwietnia 2007 roku pracuje jako asystent sekcji prewencji d/s prewencji kryminalnej i w Komendzie koordynuje realizacje wszystkich programów prewencyjnych — rządowych i resortowych. Od sierpnia 2007 roku jest oficerem prasowym KPP w Kępnie,
Kolejny wyróżniony to kom. Mirosław Wiśniewski, który w policji pracuje od 14 lat. W latach 1994–1997 pracował w Komendzie Stołecznej Policji, w latach 1997–1998 w Ogniwie Patrolowo–Interwencyjnym KPP w Kępnie, 1999–jak dzielnicowy, w latach 2000–2003 odbył kurs oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od roku 2003 pracuje w Sekcji Kryminalnej KPP w Kępnie, od roku 2004 jako detektyw. W chwili obecnej prowadzi postępowania przygotowawcze o dużym stopniu zawiłości.
Licznie zebranym gościom część artystyczną tego wieczoru przedstawiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Chór Męski „Cantamus”, którzy szybko zaskarbili sobie przychylność publiczności, takimi utworami jak „Volare” czy „Rendez vous” z repertuary J. M. Jarra. Tego dnia uroczystość uświetnił również występ chóru „Gaudeo”, powstały w połowie listopada ubiegłego roku pod dyrekcją Karola Kozana.

Dodaj komentarz