KONFERENCJA – Kobyla Góra

W ramach realizacji programu ze środków PFRON-u w dniach od 19 do 20 września br. w Kobylej Górze odbyła się konferencja wyjazdowa, której temat brzmiał:
„Uzyskanie optymalnej sprawności psychofizycznej kobiet po mastektomii”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki”.

Do Kobylej Góry wyjechałyśmy o godzinie 10.00. W trakcie konferencji wysłuchaliśmy ciekawego wykładu lekarza – onkologa, Tomasza Bartosia, na temat: „Rak piersi – najnowsze metody w Polsce i na świecie”. Po prelekcji odbyła się ciekawa konwersacja, podczas której zasypałyśmy pytaniami zaproszonego na konferencję gościa ze świata medycyny. Następnie Katarzyna Rogalka omówiła sposoby rehabilitacji i jej wpływ na samopoczucie kobiet. Przedstawicielka „Amoeny” zaprezentowała zebranym protezy najnowszej generacji i protetyczną bieliznę. W wykładach brały udział również Amazonki z Ostrowa Wlkp. I w tym miejscu rodzi się smutna refleksja: one mają, gdzie ćwiczyć, a więc od teorii do praktyki mają blisko, a my? Amazonki z Kępna już nie mają swojego lokum.
Gdzie zatem mamy ćwiczyć i dbać o swoje zdrowie?! W drugim dniu konferencji grupa wzięła udział w warsztatach rozwoju osobowości. Psychoterapeuta, Anna Oleś, poprowadziła ciekawe zajęciach, podczas których wzięliśmy udział w treningu relaksacyjno – motywacyjnym.

Atmosfera tych dni była cudowna, wykłady bardzo pouczające, tylko powrót do rzeczywistości smutny, bo nasuwa się pytanie: Gdzie my mamy to wszystko robić? Jak dotąd korzystamy z darów serca ludzi dobrej woli np. wyjazd sponsorował Jerzy Patalas.

Dodaj komentarz